HANDIBHADHARE

I will never pay for a show of somebody that I will always bump into anywhere, everywhere with everybody, doing anything. Haungandicharge show kuti ndiuye kushow kwako inini kuti ndibhadhare 40 US$ when I have access to you …… or Pabloz or whatever. Handibhadhare ini. Ndatokujairira ndobhadhara chii. Be seen for a reason.

0 comments: