SOMETIMES I TIE THEM TO TREES

This is Mai Shylet Mahela of Mkosi Ressetlement Village 15, Nyajena, Masvingo with her four disabled children.

She said she was struggling to look after them and sometimes has to tie them up. Her husband is unemployed.

“Ndine vanasikana vatatu nemukomana mumwe chete vose ndakavabara vaine dambudziko renjere uye vakaremara mimwe mitezo yemuviri yavo. Handina kana basa randiri kukwanisa kuita pamusha kana kuti ndiite zvemagadheni chaiwo nekuti vana ava vanenge vachida kutariswa nguva nenguva nekuti vakangofanana nepwere zvisinei nekuti vayaruka.

"Mukomana ndiye anonyanya kutambudzwa nenjere zvekuti anotokanganwa kana paanenge ari saka mikana yekurasika inowanda nokudaro pamwe pacho ndinotovasungirira pamiti kuti ndikwanise kudiridzira gadheni.

"Kudai ndaiwaniswawo fenzi inokomberedza musha wangu ndinovimba kuti ndaikwanisa kuita mamwe mabasa ivo vachingotenderera vari mukati,” she told Kwayedza. Those who want to help can contact her on 0776 837 255.

0 comments: