I SLEPT WITH PROPHETS : QUIT MY FAITH

Musician Evidence Jiri says she has quit her faith after sleeping with several men of cloth and married men.

“I am a musician and will remain a musician but I am no longer into gospel music because I have smeared my garments with fornication and adultery. Music is within my veins and the same veins have dirty blood of sinning and this forced me to dump gospel music and turn to Afro-fusion.

“One of my songs I released soon after dumping gospel music is  Hachisekanwi and I penned this following stigma I suffered over turning to s.ex work.

“To be honest with you I bedded several married men, some musicians and even some men of cloth while singing gospel in the name of support.

“Chivi chinosvika pakukura munyama zvekuti unoremerwa kuimba zva Mwari saka ndakarega ndakanga ndazara nekuipa. Ndakaona kuti kunevafundisi vanemukurumbira vanoda kuzviita kunge vatsvene asi vachirarama muzvakaipa.

“Ndine vafundisi nemaporo­ ta vashoma vandinoziva vanoratidza kuti vanezvipo asi vanhu venyama kwete ana holier than thou vanoita zvivi pakawanda,” Jiri told H Metro


0 comments: