GUSHUNGO CAN NO LONGER WALK : ED


Former President Robert Mugabe who has been in Singapore for the past two months can no longer walk, according to President Mnangagwa.

“We have just received a message that he is better now and will return on Nov. 30. He can no longer walk but we will continue taking care of him,” Mnangagwa said, referring to Mugabe by his totem name Gushungo.
“We want to thank you, vaGushungo, Mambo Zvimba, you gave us your son. Ndimi makabereka mwana uyu. Ndiye akatifambisa muhondo tikasunungura nyika kudzamara tasvika gore rapfuura iri vakomberedzwa nezvimwe zvivanhu. Zvimhandu zvazvavakomberedza tikazvitakanyira kure.

“Tinotenda Mambo Zvimba, tirikuvachengeta, vava mutana wedu, vakura iko zvino vava nemwedzi miviri yadarika vari kuSingapore.”

He said Mr Mugabe was supposed to return to Zimbabwe on October 15, but Government received a message that he was not yet feeling well enough and extended his treatment.

Mr Mugabe, President Mnangagwa said, was now expected home on November 30.

“He is the founding father of the nation of Zimbabwe. He is our founding father of a free Zimbabwe. There could be others who would want to distort our history, but they should also know that Zimbabwe’s founding father is Gushungo,” he said.

President Mnangagwa said his predecessor was now out of the clutches of those who had captured him.

“We are moving on with the revolution because those who had captured the former president had little knowledge of the revolution,” he said.

0 comments: