I'VE LEARNT A FACEBOOK LESSON

Madam Boss yesterday took to Facebook and ranted after she thought her bag had been nicked from her car. But the bag was never stolen.

She has since said : "Ndinonyarira pai. Dai ndawana mwena ndapinda. Ndasvika pa carwash ndaka shatirwa ndisati ndavhura muromo zvikanzi nhai Madamboss maimhanyirepi nezuro takaku shedzai pamaka simudza mota
Takati muchadzoka henyu bag renyu iroo
Iyo nyaya yekungoti kaitika pa Facebook kandei lol ndadzidza."

0 comments: